ปี ยอดรวม เพิ่ม / ลด
2555 1,436,335
2556 1,330,668 คัน ลดลง 105,667 คัน -7.3%
2557 881,832 คัน ลดลง 448,836 คัน -33.7%
2558 799,594 คัน ลดลง 82,238 คัน -9.3%
2559 768,788 คัน ลดลง 30,806 คัน -3.9%
2560 871,647 คัน เพิ่มขึ้น 102,859 คัน +13.4%
2561 1,041,739 คัน เพิ่มขึ้น 170,092 คัน +19.5%
อันดับ ยอดขายสะสม 2561 / ส่วนแบ่งตลาด
1.Toyota 314,498 คัน / (30.2%)
2.ISUZU 177,864 คัน / (17.1%)
3.Honda 128,290 คัน / (12.3%)
4.Mitsubishi 84,560 คัน / (8.1%)
5.Nissan 72,394 คัน / (6.9%)
6.Mazda 70,475 คัน / (6.8%)
7.Ford 66,064 คัน / (6.3%)
8.Suzuki 28,503 คัน / (2.7%)
9.MG 23,740 คัน / (2.3%)
10.Chevrolet 20,313 คัน / (1.8%)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *