อัพเดท 4 เมษายน 2563

สินเชื่อ Leasing

Honda Leasing ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกค้า ที่ได้รับผลกระทบ COVID-19 พักชำระหนี้สูงสุด 3 เดือน

ลงทะเบียน Honda Leasing

เริ่มลงทะเบียน 3 เมษายน – 17 เมษายน 2563

ปัจจุบันมีลูกค้าจำนวนมากที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ทางบริษัทฯ ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่ท่านได้รับ และขอให้มั่นใจว่าบริษัทจะเร่งดำเนินการให้กับคุณลูกค้า

เอกสารประกอบการลงทะเบียนออนไลน์

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ และ ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ลงนานรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุข้อความ “ขอพักชำระหนี้”
 • เอกสารแสดงอาชีพ เช่น บัตรพนักงาน
 • หลักฐานแสดงการลดลงของรายได้

บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการลงทะเบียนแก่ลูกค้า ลูกค้าประสงค์ขอความช่วยเหลือพักชำระหนี้ 3 เดือน จากผลกระทบ กรณี COVID -19 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1-15 เมษายน 2563

เงื่อนไขการพิจารณาเบื้องต้น

 • ต้องเป็นผู้เช่าซื้อตามสัญญา
 • ผ่อนชำระค่างวดมาแล้ว มากกว่า 12 เดือน
 • เป็นลูกค้าที่ไม่เคยผิดนัดชำระ

บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกจากการติดต่อ Call Center ในขณะนี้ เราตระหนักดีถึงผลกระทบของลูกค้าจากกรณี COVID -19 และยินดีพร้อมให้ความช่วยเหลือมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่ออำนวยความสะดวก บริษัทฯ จึงได้เพิ่มช่องทางการลงทะเบียนแก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบการกรณี COVID-19 และประสงค์ขอความช่วยเหลือการพักชำระหนี้สูงสุด 3 เดือน โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 15 เมษายน 2563 ทั้งนี้เงื่อนไขการรับพิจารณาและอนุมัติ รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ และคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายไป

ลงทะเบียน

Toyota Leasing Thailand

จากการเริ่มต้นโครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตไวรัส COVID-19 ในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว/โรงแรม/ขนส่ง และอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นภาคธุรกิจแรกที่ได้รับผลกระทบ โดยมีผู้ยื่นเรื่องเข้ามาเป็นจํานวนมาก และทําให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. การขยายโครงการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าในทุกๆ กลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่ยังยืดเยื้อ
ให้สามารถขอพักชําระหนี้ได้ไม่เกิน 90 วัน* สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2563

2. บริษัทฯ ได้ปรับขั้นตอนให้ท่านลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง สามารถ
ยื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการผ่านแบบฟอร์มออนไลนได้หลายช่องทางทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และไลน์ เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของท่านในสถานการณ์ไวรัสโควิคนี้ คลิก>> https://bit.ly/3bkbWpq

🚫 ทั้งนี้ ตามมาตราการป้องกันไวรัสของภาครัฐ ทางบริษัทฯ ของดการให้บริการช่วยเหลือโครงการดังกล่าว ณ เคาน์เตอร์บริการลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง ทุกแห่ง รวมถึงโชว์รูมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ
โดยลูกค้าสามารถยื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้น!!

*เงื่อนไข :
– สำหรับลูกค้าประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มาตรฐาน, สินเชื่อสบายดี และสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ที่ค้างชำระไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง
(กรณีลูกค้าที่ค้างชำระเกิน 60 วัน จะต้องชำระค่างวดให้เหลือยอดคงค้างไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 งวด)
– การดำเนินการพักชำระหนี้นี้ ไม่มีผลต่อข้อมูลเครดิตของท่าน (เครดิตบูโร)
– บริษัทฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการพักชำระหนี้
– การพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะพยายามให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกรายตามมาตรการของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ

*เงื่อนไข :
– สำหรับลูกค้าประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มาตรฐาน, สินเชื่อสบายดี และสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ที่ค้างชำระไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง (กรณีลูกค้าที่ค้างชำระเกิน 60 วัน จะต้องชำระค่างวดให้เหลือยอดคงค้างไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 งวด)
– สำหรับลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ ที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
– การดำเนินการพักชำระหนี้นี้ไม่มีผลต่อข้อมูลเครดิตของท่าน (เครดิตบูโร)
– บริษัทฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการพักชำระหนี้
– การพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

*เงื่อนไข :

– สำหรับลูกค้าประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มาตรฐาน, สินเชื่อสบายดี และสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ที่ค้างชำระไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง (กรณีลูกค้าที่ค้างชำระเกิน 60 วัน จะต้องชำระค่างวดให้เหลือยอดคงค้างไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 งวด)

– สำหรับลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ ที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

– การดำเนินการพักชำระหนี้นี้ไม่มีผลต่อข้อมูลเครดิตของท่าน (เครดิตบูโร)

– บริษัทฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการพักชำระหนี้

– การพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19*
ลูกค้าสามารถคลิกเพื่อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ ได้ที่ https://bit.ly/3dHwY3o
และส่งเอกสารที่กรอกข้อความครบถ้วน กลับมาที่ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่
1. อีเมล : [email protected]
2. แฟกซ์หมายเลข : 02 966 2283

บริษัทฯ ต้องขออภัยลูกค้าเป็นอย่างสูงสำหรับความไม่สะดวกในการติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ หมายเลข 1366 เนื่องจากมีลูกค้าติดต่อเข้ามาเป็นจำนวนมาก

*หมายเหตุ : มาตรการนี้สำหรับลูกค้าที่มีประวัติการชำระค่างวดล่าช้าไม่เกิน 7 วันและมีประวัติการผ่อนชำระมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี

Tri Petch Isuzu Leasing

สินเชื่อรถยนต์ ธนาคาร

​ธ.กสิกรไทย

  สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

 • เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 รอบบัญชี

หมายเหตุ

 1. มาตรการช่วยเหลือนี้ เป็นมาตรการช่วยเหลือลูกค้า รวมถึงผู้ค้ำประกัน และผู้จำนอง
 2. การพักชำระเงินต้น ยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราตามสัญญาเดิมในช่วงระยะเวลาผ่อนปรน
 3. เมื่อพ้นระยะเวลาผ่อนปรนแล้ว การชำระหนี้เงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยให้กลับไปเป็นตามเงื่อนไขของสัญญาเดิม โดยเริ่มเดือนถัดไปและเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลาเดิม ทั้งนี้ ลูกค้าอาจมีภาระการผ่อนชำระเงินต้นและดอกเบี้ยสูงขึ้นภายหลัง

เพื่อแบ่งเบา ภาระค่าใช้จ่าย มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือกับลูกค้า 3 ด้าน ได้แก่

 1. พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย​
 2. พักชำระเงินต้น และดอกเบี้ย
 3. ขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง

>> อ่านรายละเอียด

​ธ.ไทยพาณิชย์

สินเชื่อรถยนต์: พักชำระค่างวดสูงสุด 6 เดือน

> อ่านรายละเอียด 1

โดยลูกค้าที่ประสงค์จะพักชำระหนี้สามารถติดต่อ

 • ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์
 • สาขาทั่วประเทศ
 • Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง : 0 2777 7777
 • internet banking : SCB EASY Net
 • mobile banking : SCB EASY App

สินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้

เราจะสู้..ไปด้วยกัน ในสภาวะวิกฤติเกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
กรุงศรี ออโต้ มิได้นิ่งนอนใจเราได้เตรียมมาตรการต่างๆ เพื่อช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ขอให้ลูกค้ามั่นใจและเชื่อใจได้ว่า
กรุงศรี ออโต้ จะร่วมยืนหยัดเคียงข้างเพื่อผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกันด้วยความห่วงใย จากใจ กรุงศรี ออโต้

มาตรการให้ความช่วยเหลือ

 • พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 5 เดือน สำหรับรถจักรยานยนต์ และสูงสุดระยะเวลา 6 เดือน สำหรับรถยนต์
 • ปรับโครงสร้างหนี้ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ และ ลดค่างวด

เงื่อนไขในการอนุมัติโครงการ

 • โปรแกรมนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น
 • ธนาคารและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับแล้วแต่กรณี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุงศรี ออโต้ โทร : 02-740-7400 กด 3 หรือกด 5
หรือยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://bit.ly/3duEBtX

ธนชาต DRIVE – สินเชื่อรถยนต์ธนชาต

เข้าร่วมโครงการ “ตั้งหลัก” ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ง่าย ๆ
สำหรับลูกค้าปัจจุบัน (สินเชื่อรถยนต์ใหม่, รถใช้แล้ว, รถแลกเงิน) สามารถขอพักชำระหนี้ได้สูงสุด 6 เดือน*

ขั้นตอนที่ 1 : ยื่นความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ แบบฟอร์มแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ (แบบฟอร์ม ตั้งหลัก 1) เพียงสแกน QR Code หรือเข้าเว็บไซต์ ธนชาตDRIVE ตั้งหลัก คลิก : https://bit.ly/tanglak

ขั้นตอนที่ 2 : เมื่อลงทะเบียนยื่นความประสงค์แล้ว ภายใน 7 วันทำการ ธนาคารฯ จะส่งรหัสอ้างอิงทาง SMS พร้อมลิงค์แบบฟอร์มส่งเอกสารประกอบการ พิจารณาเข้าร่วมโครงการ ( แบบฟอร์มตั้งหลัก 2) ลูกค้าต้องอัพโหลดหลักฐานภาพถ่าย บัตรประชาชนผู้เช่าซื้อ พร้อมระบุ รหัสอ้างอิงเพื่อยืนยันข้อมูลการเข้าร่วมโครงการฯ

ขั้นตอนที่ 3 : เมื่ออัพโหลดหลักฐานครบถ้วน ธนาคารฯ จะแจ้งผลการอนุมัติผ่านทาง SMS และจัดส่งรายละเอียด สัญญาต่อท้ายมาตรการ พักชำระหนี้ตั้งหลัก ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ส่งเอกสาร

*ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตั้งหลักเฉพาะช่องทางออนไลน์เท่านั้น
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 กรกฎาคม 2563

*รายละเอียดและเงื่อนไขเป็นไปตามธนาคารฯกำหนด

ธ.ไอซีบีซี (ไทย)​

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์โดยให้ลูกหนี้ลงทะเบียน

 • วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 250,000 บาท : ผ่อนปรนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นเวลาสูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • วงเงินสินเชื่อเกิน 250,000 บาท :
  • พักชำระหนี้ 3 – 6 เดือน หรือ
  • ปรับลดภาระค่างวดต่อเดือน และขยายเวลาชำระค่างวด
  • ทั้งนี้ การลงทะเบียนออนไลน์เป็นวิธีที่ทราบผลเร็วที่สุด โดยเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ซึ่งจะพิจารณาเป็นรายกรณีไป

 ลงทะเบียนออนไลน์ (เป็นวิธีการที่ดีและเร็วที่สุด)

· ผ่าน www.icbcthaileasing.com > ลงทะเบียนออนไลน์

· สแกน QR Code ในภาพ และกรอกผ่านแบบฟอร์ม Google Drive • ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม https://bit.ly/2UvLaoA กรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบเอกสาร ส่งมาที่ Fax 02-8767211 หรือส่งไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายเก็บเงิน บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด 1122 อาคาร เคพีไอ ทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

• ติดต่อด้วยตนเองที่บริษัท ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) สำนักงานใหญ่ และศูนย์ธุรกิจทุกแห่ง จ.-ศ. 08.30 น. – 17.00 น. ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป link หน้าสาขา แต่เนื่องจากช่วงนี้เป็นมีการระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงขอแนะนำให้ลูกค้าลงทะเบียนออนไลน์จะสะดวกและปลอดภัยกว่า โดยลูกค้าต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชน และเอกสารอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณามาให้พร้อม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2876 7200 และ 0 2626 8100 กด 1/กด 0 หรือ www.icbcthaileasing.com หรือ FB: Leasing IcbcThai

ธ.ซีไอเอ็มบี (ไทย)

สินเชื่อรถยนต์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19

 • พักชำระค่างวด 3 เดือน
 • วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท ไม่มีผู้ค้ำประกัน : กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.cimbthaiauto.com // ติดต่อ 02-180-5555 เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ // ไม่ต้องใช้เอกสาร
 • วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท มีผู้ค้ำประกัน : กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์ www.cimbthaiauto.com // ติดต่อ 02-180-5555 เพื่อยืนยันเข้าร่วมโครงการ // Download เอกสารจากเว็บไซต์ และผู้ค้ำประกันกรอกข้อมูลในเอกสารหนังสือให้ความยินยอม // เอกสารที่ต้องใช้ (1) หนังสือยินยอมผู้ค้ำประกันลงนาม (2) สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน จัดส่งทางไปรษณีย์
 • วงเงินเกิน 250,000 บาท มี และ ไม่มี ผู้ค้ำประกัน : กรอกและจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ดังนี้ (1) คำขอความช่วงเหลือในการผ่อนระยะเวลาชำระสินเชื่อฯ (2) บันทึกข้อตกลงแก้ไขสัญญาเช่าซื้อ (3) สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)

สินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 • พักชำระค่างวด 3 เดือน สำหรับวงเงินไม่เกิน 35,000 บาท
 • ลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชัน WL SOM 

​ธ.อิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.)

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (Hire Purchase) วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท

 • พักชำระค่างวด ระยะเวลา 3 เดือน

ไอแบงก์ บรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจกลุ่มลูกค้ารายย่อยและ MSMEs ออกมาตรการช่วยเหลือ ให้พักชำระหนี้เงินต้นเป็นเวลา 3 เดือน อ่านเพิ่มเติม http://www.ibank.co.th/2010/th/news/ibank-news-detail.aspx?txtPage=1&Types=1&ID=1657

ธนาคารทิสโก้

ธนาคารพร้อมดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมีมาตรการช่วยเหลือ ดังนี้..

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ
แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกค้า : เลื่อนการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา 3 เดือน หรือ พักชำระหนี้เงินต้น เป็นเวลา 6 เดือน (ตามความประสงค์ของลูกค้า)

สินเชื่อเช่าซื้อ (Hire purchase) รถทุกประเภท : วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท
แนวทางการให้ความช่วยเหลือลูกค้า : พักชำระหนี้เงินต้น เป็นเวลา 6 เดือน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ2dnnTNpM9EXS7CIcA69Q6xicnIlIeLoA8Za4rgoxtZZrmQ/viewform

แนวทางการช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จากผลกระทบโควิด-19

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ธนาคารเกียรตินาคินพร้อมช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ด้วยมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน เพียงลูกค้าดำเนินการตาม 3 ขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

– ลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซด์ www.kiatnakin.co.th ภายใน 30 เม.ย. 63 นี้
– ได้รับแจ้งผลอนุมัติ พร้อมศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขที่ https://kkb.co.th/0la1z
– ยืนยันเข้าร่วมโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0 2495 7655
ธนาคารขอเป็นกำลังใจและพร้อมเดินเคียงข้างไปกับลูกค้าทุกท่านเพื่อก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ให้ได้โดยเร็ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *