มาตรการช่วยเหลือลูกค้าผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

สำหรับสินเชื่อยานยนต์ กรุงศรี ออโต้ มาตรการการให้ความช่วยเหลือ

  • พักชำระค่างวดสูงสุดระยะเวลา 5 เดือน สำหรับรถจักรยานยนต์ และสูงสุดระยะเวลา 6 เดือน สำหรับรถยนต์
  • ปรับโครงสร้างหนี้ ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ และลดค่างวด

เงื่อนไขในการอนุมัติโครงการ

  • โปรแกรมนี้สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เท่านั้น
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี

สอบถามรายละเอียด  กรุงศรี ออโต้ โทร 02-740-7400 กด 3 หรือ กด 5
หรือ ยื่นคำขอเข้าร่วมโครงการได้ที่  https://bit.ly/33Gb8s8

ธนาคารกรุงศรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *