ISUZU MU-X ยกเลิกผลิต 2 รุ่นย่อย เพราะ THE ONYX สามารถทดแทนรุ่นที่ยกเลิกไปได้ จึงไม่ส่งผลให้ยอดขาย Mu-x ตกแน่นอน และเป็นการดีที่ลดรุ่น เพื่อตอบโจทย์ได้มากกว่า

ISUZU MU-X ราคา
3.0 Ddi DA DVD-Navi 4WD 6A/T 1,474,000
1.9 Ddi DVD 2WD 6A/T   1,264,000
1.9 Ddi DVD 2WD 6M/T 1,214,000
1.9 Ddi CD 2WD 6A/T 1,099,000

เลิกขาย

  • 3.0 Ddi DA DVD-Navi 2WD 6A/T 1,374,000
  • 1.9 Ddi DA DVD-Navi 2WD 6A/T 1,329,000
MU-X THE ONYX ราคา
3.0 Ddi DA DVD-Navi 2WD 6A/T   1,409,000
1.9 Ddi DA DVD-Navi 2WD 6A/T   1,364,000

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *