ข่าวดี! เปิดรับสมัครแล้ว ทำใบขับขี่ใหม่รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ วันเสาร์-อาทิตย์ 15-16 สิงหาคม 2563 สมัครด้วยตนเอง ณ กรมการขนส่งทางบก ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัด!!

*หลักฐานการสมัคร
1.บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
2.ใบรับรองแพทย์ (อายุไม่เกิน 1 เดือน)

*คุณสมบัติผู้สมัคร
รถจักรยานยนต์ * ผู้สมัครต้องมีอายุ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
และเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นแล้ว

สมัครด้วยตนเอง ที่ กรมการขนส่งทางบก ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 3 ในวันและเวลาราชการ

****แต่งกายสุภาพ สวมเสื้อมีแขน กางเกงขายาว/กระโปรงสุภาพ รองเท้ารัดส้นหรือหุ้มส้น

========

สำหรับ “โครงการอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ” ในวันเสาร์-อาทิตย์ สำหรับผู้ที่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ โดยใช้ระยะเวลา 2 วัน

วันเสาร์ : อบรมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับขี่ เช่น กฎหมายจราจร และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มารยาทและเทคนิคในการขับขี่อย่างปลอดภัย การปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุ จากนั้นทดสอบข้อเขียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-exam)

วันอาทิตย์ : ทดสอบภาคปฏิบัติในสนามทดสอบมาตรฐานกรมการขนส่งทางบก

ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ สำหรับผู้ผ่านการทดสอบที่ได้รับใบอนุญาตขับรถ มีค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถตามระเบียบ

ใครที่กำลังจะทำใบขับขี่ แต่ไม่มีเวลาไปทำสักที ติดเรียน ติดงาน กรมการขนส่งทางบกใจดีให้บริการทำใบขับขี่วันเสาร์-อาทิตย์แล้ว (สำหรับขอใหม่) โดยร่วมมือกับภาคเอกชน เพิ่มทางเลือกสอบใบขับขี่รถยนต์และจักรยานยนต์ ในวันเสาร์-อาทิตย์ อบรมฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

  • สมัครล่วงหน้าที่ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบกจตุจักร
  • ต่างจังหวัดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด
  • สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2271-8888 ต่อ 4202-3

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ซึ่งเป็นผู้มีคุณสมบัติสามารถขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ได้ตามกฎหมาย

  • ยื่นใบสมัครล่วงหน้าที่ > ส่วนใบอนุญาตขับรถ อาคาร 4 ชั้น 2 กรมการขนส่งทางบก จตุจักร
  • เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียม > บัตรประจำตัวประชาชน และใบรับรองแพทย์ฉบับจริงที่มีอายุไม่เกิน 1 เดือน
  • ในกรณีที่ผ่านการอบรมและทดสอบจนเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์จะเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขับรถ 105 บาท 
  • ตรวจสอบกำหนดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กรมการขนส่งทางบก www.dlt.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *