กรมทางหลวงพิเศษเปิดทางด่วนพิเศษ 4 เส้นทาง อำนวยความสะดวกให้ผู้ขับขี่รถยนต์ระหว่าง 10 – 18 เมษายน 2562 รวม 9 วันเต็มๆ เริ่ม วันที่ 10 เมษายน เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 18 เมษายน เวลา 24.00 น. รวมระยะเวลาทั้งหมด 9 วัน

4 ทางหลวงฟรี ได้แก่

เส้นที่ 1 ทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี)
เส้นที่ 2 ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์)
เส้นที่ 3 มอเตอร์เวย์หมายเลข 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา)
เส้นที่ 4 มอเตอรเวย์หมายเลข 9 (บางปะอิน-บางพลี)

พร้อมบริการประชาชน 6 จุดได้แก่

  • ช่วงขาออก ที่ด่านฯ บางแก้ว 1, ฉิมพลี และบางปะอิน (ขาออก) ระหว่างวันที่ 9-14 เมษายน 2562
  • ช่วงขาเข้า ที่ด้านฯ ดาวคะนอง, จตุโชติ และบางปะอิน (ขาเข้า) ระหว่างวันที่ 15-18 เมษายน 2562

ติดต่อสอบถาม

  • สอบถามข้อมูลหรือแจ้งอุบัติเหตุ สามารถติดต่อที่สายด่วนศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ EXAT Call Center 1543
  • ทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก
  • สายด่วนสายด่วนกรมทางหลวง 1586 สำหรับทางพิเศษมอเตอร์เวย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *