มหกรรมรถยนต์  Motor Expo 2018 จัดเป็นครั้งที่ 35 เราไม่สามารถเรียบเรียงให้ดูได้หมด เพราะเกินความจำเป็น แต่เราขอเรียบเรียงให้เห็นยอดขายระหว่างปี 2016 – 2018 ในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมายอดขายไม่ได้ลดลงเลย แต่เติบโตเรื่อยๆ ไปดูกันว่ายอดขายในแต่ละปีเป็นอย่างไร

Motor Expo 2016 ยอดขาย 32,331 คัน

Motor Expo 2017 ยอดขาย 39,832 คัน

ยอดขาย Motor Expo 2018 44,169 คัน

คุณเห็นอะไรจากยอดขาย ถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็คงต้องตกไปเป็นธรรมดา แม้ว่ามีการเปลี่ยนแปลง แต่ไม่ตรงประเด็น ก็ต้องตกไป มันมีเหตุผลหลายอย่างที่ต้องวิเคราะห์ และสังเกต และพบกันในยอดขาย Motor Expo 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published.