ไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบอย่างมากต่อทั่วโลก ณ ตอนนี้ประเทศที่รุนแรงสุด คงหนีไม่พ้นสหรัฐอเมริกา ล่าสุดค่ายยักษ์ใหญ่ประกันรถยนต์ 2 ค่ายได้แก่ Allstate และ American Family Insurance เตรียมคืนเบี้ยประกันให้ลูกค้าในสหรัฐอเมริการวม กว่า 800 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 26,000 ล้านบาท

Allstate เตรียมคืนเงินให้ลูกค้ากว่า 15% จากเบี้ยประกันลูกค้าจ่ายในเมษายน และ พฤษภาคม รวมเป็นเงิน 600 ล้านเหรียญฯ หรือประมาณ 19,600 ล้านบาท การคืนเงินในครั้งนี้ว่าเป็นสิ่งที่ยุติธรรมกับลูกค้า เนื่องจากการขับขี่ที่น้อยลง ก็ส่งผลไปถึงอุบัติเหตุที่น้อยลง

American Family Insurance บริการกว่า 19 รัฐของสหรัฐอเมริกา เตรียมคืนเงินลูกค้าเช่นกันกว่า 200 ล้านเหรียญ หรือประมาณ 6,500 ล้านบาท

ทั้งสองบริษัท ประกันรถยนต์ ยังแจ้งลูกค้าว่า ลูกค้าที่มีปัญหาด้านการเงิน หรือสูญเสียรายได้จากผลกระทบ COVID-19 สามารถชะลอการจ่ายเบี้ยประกัน โดยไม่เสียค่าปรับก็ต้องมีการติดต่อเข้ามายังบริษัทในเบื้องต้นก่อน และมากกว่านั้น ยังมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ประกันรถยนต์เพื่อส่งอาหารอีกด้วย

cnnabcnews , elsetge.cat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *