ไม่แปลกใจทำไมถนนบ้านเราเริ่มมีรถเยอะขึ้นเรื่อยๆในปี 2562 ภายใน 6 เดือนแรกตั้งแต่ มกราคม – มิถุนายน 2562 มีการจดทะเบียนรถป้ายแดงกว่า 1.6 ล้านคัน ! รวมรถทุกประเภท

1,615,524 คัน นี้คือตัวเลขแบบละเอียด

  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คนจำนวน 405,203 คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 8)
  • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คนจำนวน 8,573 คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1)
  • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลจำนวน 149,985 คัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 6)
  • รถจักรยานยนต์กลับสวนทาง จำนวน 971,761 คัน (ลดลงร้อยละ 4 )
  • เช่นรถโดยสาร และ รถบรรทุก ที่ลดลงร้อยละ 6 และ 3 ตามลำดับ

สถิติครึ่งปี 62 ส่งผลให้ยอดสะสมรถทั่วประเทศ 40,190,328 คัน แบ่งเป็นรถจักรยานยนต์ 21,051,977 คัน รถนั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน จำนวน 9,713,980 คัน รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล อยู่ที่ตัวเลข 6,707,781 คัน

ข้อมูล กรมขนส่งทางบก 30 มิถุนายน 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *