NIO ครบรอบ 4 ปี พร้อมสถานีสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่มียอดการสลับแบตเตอรี่กว่า 10 ล้านครั้ง ภายใต้บริการ NIO Power สลับแบตเตอรี่กว่า 999 สถานี

วัเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2018 เวลา 20:39:13 น. ตามเวลาปักกิ่ง NIO ได้ติดตั้งสถานีสลับแบตเตอรี่ Power Swap Station 2.0 ครบ 999 แห่งทั่วโลก โดยให้บริการสลับแบตเตอรี่สะสม 10 ล้านครั้งแก่ลูกค้า รวมทั้ง สถานีซุปเปอร์ชาร์จ 896 แห่งในจีน

ปัจจุบันสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ของ NIO ให้บริการโดยเฉลี่ยมากกว่า 30,000 ครั้งต่อวัน โดยจะมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกๆ 2.8 วินาที

ปัจจุบัน ลูกค้าของ NIO กว่า 303 รายไม่เคยชาร์จรถยนต์เลยตั้งแต่ได้รับมอบ และ ใช้บริการเพียงเปลี่ยนแบตเตอรี่เท่านั้น

Power Swap Station 2.0 รุ่นที่สองซึ่งเปิดตัวในเดือนเมษายน 2021

  • มีช่องใส่แบตเตอรี่ 14 ช่อง
  • ชุดแบตเตอรี่ 13 ก้อน
  • สามารถดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้มากถึง 312 ครั้งต่อวัน (24 ชั่วโมง)
  • ใช้เวลาในการสลับ 4.6 นาทีหรือเกือบ 277 วินาทีต่อการสลับหนึ่งครั้ง (รวมการขับเข้ามาจอด) ค่าเฉลี่ยในการสลับประมาณ 3 นาที

สำหรับผู้ที่เลือกใช้บริการเช่าแบตเตอรี่ของ NIO Battery as a Service (BaaS) ค่าเช่ารายเดือนปัจจุบันคือ 980 หยวน ประมาณ 5,166 บาท สำหรับแบตเตอรี่ 75kWh และ 1,480 หยวน ประมาณ 7,800 บาท สำหรับ แบตเตอรี่ 100 kWh

Cnevpost.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.