หลังจากที่มีลูกค้า หรือผู้ซื้อเชฟโรเลต แคปติวา กว่า 100 รายเข้ายื่นหนังสือต่อผู้บริหาร บริษัทเชฟโรเลตเซลส์ประเทศไทย จำกัด ที่สำนักงานใหญ่ ถนนพหลโยธิน เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน หรือยกเลิกสัญญา เนื่องจากที่ผ่านมาผู้แทนจำหน่ายได้นำรถรุ่นดังกล่าวมาลดราคาถึง 50%ซึ่งถือว่าไม่ยุติธรรมกับลูกค้าที่ซื้อรถรุ่นเดียวกันไปก่อนหน้านี้ อีกทั้งระยะเวลาไม่ห่างกัน ควรมีแนวทางเยียวยา โดยจะได้ยื่นเรื่องที่กรมการค้าภายในและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.)

เชฟโรเลต ประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์ เรื่องข้อเสนอพิเศษเพื่อส่งเสริมการขายรถยนต์เชฟโรเลต แคปติวา ใหม่

เชฟโรเลต ประเทศไทย ขออภัยในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นกับลกูค้า แต่โดยนโยบายเราไม่ สามารถคืนเงินให้ก้บลูกค่าในกรณีนี้ได้ ซึ่งข้อเสนอพิเศษเพื่อการส่งเสริมการขายนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

ข้อเสนอพิเศษนี้ใช้กับแคมเปญการขายปลีกและการขายสินค้าในราคา พิเศษซึ่งเป็นไปตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด ดังนั้น บรษิทฯ จึงไม่สามารถดำเนินการตามคำร้องขอ เพื่อให้ชดเชยแก่ท่านในกรณีนี้ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *