EP Tender สตาร์ทอัพฝรั่งเศส ผู้คิดค้นระบบ พาวเวอร์แบงก์รถพ่วง ทำให้รถยนต์พลังงาน EV เดินทางได้ไกลมากขึ้น

Elon Musk, ผู้บริหารของทาง Tesla ได้กล่าว พวงเขามีเป้าหมายใช้พลังงานที่สะอาด และประหยัดมากขึ้น สามารถใช้ได้นานขึ้น และลดน้ำหนักลงจากแบตเตอรี่เดิมๆ ที่ใช้น้ำหนักมาก

ระบบพลังงานขับเคลื่อนจากรถอย่าง Renault Zoe วิ่งได้ 570 กิโลเมตร ความจุ 60 kWh (ตัวแบตสามารถวิ่งได้ 700 กม./ชาร์จ)

สามารถเช่าได้ในราคา 34 ยูโร หรือประมาณ 1,100 บาท

Jean-Baptiste Segard CEO ของบริษัท EP Tender ระบุว่าสิ่งนี้จะทำให้ผู้คนสนใจรถยนต์พลังงานไฟฟ้ามากขึ้น อันเนื่องจากปัญหาด้านการชาร์จแบตแบบเก่าๆ และยังระบุว่าต้นทุนการสร้างใช้เงินเพียง 10,000 ยูโร หรือ 340,000 บาท

Europe.autonews.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *