Every day is like a field trip แสดงให้เห็นว่าเขา Honda Civic Sedan LX รุ่นปี 2011 รถยนต์ดังกล่าวเขาซื้อมา 2015 หรือรถยนต์มือสองด้วยระยะทาง 32,000 ไมล์ หรือ 55,000 กิโลเมตร

Honda Civic ที่เขาใช้ ผ่านไปแล้ว 500,000 ไมล์ หรือประมาณ 804,760 กิโลเมตร “เครื่องยนต์และเกียร์ดั้งเดิม” น้ำยาหล่อเย็นและท่อส่งของเหลวและเติมทุก 64,000 กิโลเมตร ในขณะที่น้ำมันเปลี่ยน 16,000 กิโลเมตร

เขาใช้เวลาประมาณ 96,560 กิโลเมตรในเวลา 7 – 8 เดือนเพียงแค่เดินทางไปและกลับจากที่ทำงาน (สงสัยที่ทำงานเขาไกลจากบ้านมากๆ) การเดินทางข้ามประเทศสองครั้ง” มีระยะทางรวมกว่า 16,000 กิโลเมตรบนเส้นทาง

Imdonejustbrowsing ยังพูดถึงปัญหาสองอย่าง ก่อนอื่นต้องเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ AC สองครั้ง ประการที่สองสีบนหลังคา แต่ฮอนด้าตกลงที่จะทาสีใหม่โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สำหรับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันโซ่ไทม์มิ่งและตัวปรับความตึงนั้นถูกเปลี่ยนในระยะ 560,000 กิโลเมตร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *