ASEAN NCAP สถาบันทดสอบการชน

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีองค์กรที่ชื่อว่า ASEAN NCAP (New Car Assessment Program for Southeast Asia) ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่ทำหน้าที่สุ่มตรวจมาตรฐานรถยนต์ใหม่ที่ขายในภูมิภาคนี้ โดยเน้นไปที่ความปลอดภัย เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยหลักการทดสอบเป็นไปตามองค์กรแม่ในฝั่งยุโรป ที่มีชื่อว่า EURO NCAP

คะแนนทดสอบ Asean NCAP รวมได้ 86.54 คะแนน

  • ปกป้องผู้ใหญ่ 32.38 คะแนน
    • ผู้โดยสารอาจจะได้รับบาดเจ็บที่ขา เมื่อเกิดการชนทางด้านหน้า ส่วนการชนทางด้านข้างไม่พบประเด็นการบาดเจ็บ เนื่องจากมีม่านนิรภัย
  • การปกป้องผู้โดยสารที่เป็นเด็ก 44.72 คะแนน
  • ระบบช่วยเกลือในการขับขี่ 13.60 คะแนน
  • การเบรก และ เลี่ยงการชน 8 คะแนน
    • ระบบเตือนคาดเข็มขัดนิรภัยทั้งฝั่งคนขับและคนนั่ง มาให้ส่วนระบบช่วยเตือนและจัดการมุมอับในขณะขับขี่ไม่มีมาให้ และเทคโนโลยีช่วยเหลือมีเพียง ระบบไฟฉุกเฉิน เมื่อเบรกกะทันหัน

Asean ncap 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *