B-Segment: เป็นรถที่เล็กกว่ารถคอมแพ็กท์แต่ยังมีรถซีดาน 4 ประตู หรือรถแฮทช์แบ็ค 5 ประตูที่มีขนาดรถใกล้กัน สามารถเรียกอีกชื่อได้ว่ารถซับคอมแพ็กท์ สำหรับรถยนต์ในกลุ่มนี้ทำตลาดในบ้านเราจะมี Toyota Camry , Nissan Teana , Honda Accord ซึ่งแน่นอนว่าความเก๋าของ Camry ทำให้ยอดขายอันดับ 1 ซึ่งมากกว่าคู่แข่งถึง 4 เท่า

Toyota Camry

ยอดขาย 1,253 คัน (ตุลาคม 444 คัน)

NEW Toyota Camry ราคา
2.0 G 1,445,000.-
2.5 G 1,589,000.-
2.5 HV 1,639,000.-
2.5 HV Premium 1,799,000.-

Honda Accord

ยอดขาย 290 คัน (ตุลาคม 247 คัน)

Honda Accord ราคา
รุ่น 2.0 E 1,385,000 บาท
รุ่น 2.0 EL 1,445,000 บาท
น 2.4 EL 1,635,000 บาท
Honda Accord HYBRID ราคา
รุ่น Hybrid 1,659,000 บาท
รุ่น Hybrid TECH 1,849,000 บาท

1) สีดำคริสตัล (มุก) เพิ่มเงิน 8,000 บาท 2) สีขาวออร์คิด (มุก) เพิ่มเงิน 12,000 บาท

Nissan Teana

ยอดขาย 149 คัน (ตุลาคม 30 คัน)

Nissan Teana 2019 ราคา
รุ่น 2.0 XE CVT 1,339,000 บาท
รุ่น 2.0 XL CVT 1,426,000 บาท
รุ่น 2.0 XL Navi CVT 1,476,000 บาท
รุ่น 2.5 XV CVT 1,674,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *