Toyota Levin ใกล้ตกรุ่นเข้าไปทุกทีในเมืองจีน ล่าสุดเตรียมเปิดตัวรุ่นเครื่องยนต์ Plug-in Hybrid ทำให้อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่ประมาณกิโลเมตรละ 1 บาทนิดๆ

Toyota Levin เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของ Corolla ในจีนที่เน้น การตกแต่งสปอร์ตมากกว่า การเปิดตัวของ Toyota Levin Plug-in Hybrid เป็นการเสริมความต้องการในเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้าในจีนมากกว่า

มาพร้อมเครื่องยนต์ที่มีความประหยัดน้ำมันอย่างมากแต่การใช้งานจริงตัวเลขจะประมาณ 4.3 ลิตร/100 กิโลเมตร Toyota Levin Plug-in Hybrid เตรียมเปิดตัวเดือนมีนาคม 2019 สำหรับราคาอาจเริ่มต้น 160,000 หยวน หรือประมาณ 750,000 บาท และไม่เช้าไทยแน่นอน

autohome.com.cn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *