บริษัทฯ เพิ่มช่องทางการลงทะเบียนแก่ลูกค้า ลูกค้าประสงค์ขอความช่วยเหลือพักชำระหนี้ 3 เดือน จากผลกระทบ กรณี COVID -19 ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1-15 เมษายน 2563

เงื่อนไขการพิจารณาเบื้องต้น

  • ต้องเป็นผู้เช่าซื้อตามสัญญา
  • ผ่อนชำระค่างวดมาแล้ว มากกว่า 12 เดือน
  • เป็นลูกค้าที่ไม่เคยผิดนัดชำระ

บริษัทฯ ขออภัยเป็นอย่างสูงในความไม่สะดวกจากการติดต่อ Call Center ในขณะนี้ เราตระหนักดีถึงผลกระทบของลูกค้าจากกรณี COVID -19 และยินดีพร้อมให้ความช่วยเหลือมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพื่ออำนวยความสะดวก บริษัทฯ จึงได้เพิ่มช่องทางการลงทะเบียนแก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบการกรณี COVID-19 และประสงค์ขอความช่วยเหลือการพักชำระหนี้สูงสุด 3 เดือน โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 15 เมษายน 2563 ทั้งนี้เงื่อนไขการรับพิจารณาและอนุมัติ รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทฯ และคุณสมบัติของลูกค้าแต่ละรายไป

สำหรับรายละเอียดการลงทะเบียนติดตาม พรุ่งนี้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *