Elon Musk CEO ของ Tesla เผยยอดผลิตรถยนต์ครบ 1,000,000 คัน ตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อปี 2003 พร้อมด้วยภาพรถยนต์ Tesla Model Y สีแดง และภาพทีมงานกำลังถ่ายล้อมรอบ Model Y ดังกล่าวอย่างภาคภูมิใจ

ระยะเวลา Tesla ผลิต 12 ปี 1,000,000 คัน ไม่ใช่น้อยๆ เพราะบริษัทนี้ผลิตรถยน์ไฟฟ้า และทาง เทสล่าประกาศส่งมอบรถยนต์กว่า 500,000 คันทั่วโลกในปี 2020

ยิ่งเทสล่าเปิดตัวกระบะไฟฟ้า Tesla Cybertruck เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ด้วยยอดจองกวา 500,000 คันที่เปิดเผยช่วงมกราคมที่ผ่านมา และเตรียมผลิตปลายปี 2021 ส่งมอบอีกยาวๆ ไม่แน่ว่า อีกไม่เกิน 2 – 3 ปี กำลังการผลิตรถไฟฟ้าแบรนด์นี้จะพุ่งสูงอย่างน่าตกใจ

เทสลา (Tesla, Inc.) บริษัทผลิตรถยนต์สัญชาติสหรัฐอเมริกา ผลิตและจำหน่ายรถพลังงานไฟฟ้าและส่วนประกอบระบบส่งกำลังของยานพาหนะไฟฟ้า เทสลามอเตอร์สเป็นบริษัทมหาชน มีชื่อทางการค้าในตลาดหลักทรัพย์แนสแด็กว่า TESLA เทสลาทำกำไรได้ครั้งแรกในช่วงไตรมาสแรกของปี ค.ศ. 2013 โดยบริษัทมีภารกิจหลักคือ การกระตุ้นให้เกิดการเข้าสู่ยุคของการเดินทางที่ยั่งยืน ‘Accelerate the World’s Transition to Sustainable Transport‘

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *