Toyota H2 + Concept นี้คือภาพรถยนต์ต้นแบบในจินตนาการ ของนักออกแบบอิสระชื่อดัง David Gallego แสดงให้เห็นแนวคิดรถสปอร์ตคูเป้ 2 ประตู ที่ผสานระหว่าง อดีต และ อนาคตอย่างลงตัว

David Gallego ได้รับแรงบันดาลใจจาก TOYOTA รุ่นก่อนผสานปรัชญาการออกแบบ จาก k4 Supra และ Toyota 2000GT

แม้ว่า Toyota H2 Concept จะเป็นเพียงภาพ CG แต่การออกแบบให้มีพื้นที่ภายในที่ค่อนข้างกว้างขวางไม่ต่างจาก Koenigsegg Gemera อย่างไรก็ตามในขณะที่ Gemera มีสี่ที่นั่ง แต่ H2 + Concept มีสามที่นั่ง

ด้านนอกออกแบบโด่ดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่ทันสมัย เส้นที่คม และมีเหลี่ยมจำนวนมาก ไฟหน้า LED ล้ำสมัยที่มีกล้องและเซ็นเซอร์ด้วย

เมื่อมองจากด้านบนเราจะเห็นมุมมองที่ชัดเจนของกระจกบังลมและหลังคากระจก ไฟท้ายแบบ LED ที่คมซึ่งมีรูปร่างเส้นสายคล้าย Toyota Aygo

นี้เป็นเพียงภาพในจินตนาการของนักออกแบบ David Gallego ไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจาก Toyota

David Gallego 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *