TRD“Toyota Racing Development” ค่ายแต่งรถเครือโตโยต้า มาพร้อมการออกแบบชุดแต่งสปอร์ตสำหรับรถกระบะขายดี Toyota Hilux TRD เน้นการตกแต่งพิเศษเฉพาะภายนอก

Toyota Hilux TRD ตกแต่งแบบไม่ซ้ำใครด้วยชุดแต่งพิเศษจากสำนักแต่ง TRD

ภายนอก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *