เรียน ลูกค้าทุกท่าน

เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้รับการยื่นเรื่องขอพักชำระหนี้เข้ามาเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง ต้องขออภัยเป็นอย่างยิ่ง

ขณะนี้ ทางบริษัทฯ ได้เร่งดำเนินการแจ้งผลตอบกลับลูกค้าอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เพื่อช่วยเหลือลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์นี้ให้เร็วที่สุด และขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านอย่างมากที่เข้าใจ

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง มีความห่วงใยในความเดือดร้อนของลูกค้า และขอยืนยันว่าจะพยายามให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกรายตามมาตรการของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ

Toyota Leasing Thailand

ยอดขาย Toyota ในประเทศไทย

  • ยอดขาย Toyota ปี 2562 : 1,007,552 คัน
  • ยอดขาย Toyota ปี 2561 : 1,039,158 คัน
  • ยอดขาย Toyota ปี 2560 : 870,748 คัน

Toyota Leasing Thailand

จากการเริ่มต้นโครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตไวรัส COVID-19 ในกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว/โรงแรม/ขนส่ง และอาชีพอิสระ ซึ่งเป็นภาคธุรกิจแรกที่ได้รับผลกระทบ โดยมีผู้ยื่นเรื่องเข้ามาเป็นจํานวนมาก และทําให้เกิดความล่าช้าในการให้บริการ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

เพื่อให้เกิดความครอบคลุมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทฯ จึงพิจารณาความช่วยเหลือเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1. การขยายโครงการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ลูกค้าในทุกๆ กลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม จากสถานการณ์ไวรัส COVID-19 ที่ยังยืดเยื้อ
ให้สามารถขอพักชําระหนี้ได้ไม่เกิน 90 วัน* สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 เมษายน 2563

2. บริษัทฯ ได้ปรับขั้นตอนให้ท่านลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง สามารถ
ยื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการผ่านแบบฟอร์มออนไลนได้หลายช่องทางทั้งเว็บไซต์ เฟซบุ๊ก และไลน์ เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงของท่านในสถานการณ์ไวรัสโควิคนี้ คลิก>> https://bit.ly/3bkbWpq

🚫 ทั้งนี้ ตามมาตราการป้องกันไวรัสของภาครัฐ ทางบริษัทฯ ของดการให้บริการช่วยเหลือโครงการดังกล่าว ณ เคาน์เตอร์บริการลูกค้าโตโยต้า ลีสซิ่ง ทุกแห่ง รวมถึงโชว์รูมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าทั่วประเทศ
โดยลูกค้าสามารถยื่นเรื่องเข้าร่วมโครงการผ่านแบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้น!!

*เงื่อนไข :
– สำหรับลูกค้าประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มาตรฐาน, สินเชื่อสบายดี และสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ที่ค้างชำระไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง
(กรณีลูกค้าที่ค้างชำระเกิน 60 วัน จะต้องชำระค่างวดให้เหลือยอดคงค้างไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 งวด)
– การดำเนินการพักชำระหนี้นี้ ไม่มีผลต่อข้อมูลเครดิตของท่าน (เครดิตบูโร)
– บริษัทฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการพักชำระหนี้
– การพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะพยายามให้ความช่วยเหลือลูกค้าทุกรายตามมาตรการของบริษัทฯ อย่างเต็มความสามารถ

*เงื่อนไข :
– สำหรับลูกค้าประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มาตรฐาน, สินเชื่อสบายดี และสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ที่ค้างชำระไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง (กรณีลูกค้าที่ค้างชำระเกิน 60 วัน จะต้องชำระค่างวดให้เหลือยอดคงค้างไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 งวด)
– สำหรับลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ ที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม
– การดำเนินการพักชำระหนี้นี้ไม่มีผลต่อข้อมูลเครดิตของท่าน (เครดิตบูโร)
– บริษัทฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการพักชำระหนี้
– การพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

*เงื่อนไข :

– สำหรับลูกค้าประเภทสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มาตรฐาน, สินเชื่อสบายดี และสินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว ที่ค้างชำระไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง (กรณีลูกค้าที่ค้างชำระเกิน 60 วัน จะต้องชำระค่างวดให้เหลือยอดคงค้างไม่เกิน 60 วัน หรือ 2 งวด)

– สำหรับลูกค้าทุกกลุ่มอาชีพ/ผู้ประกอบการ ที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะวิกฤตจากสถานการณ์ไวรัสนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม

– การดำเนินการพักชำระหนี้นี้ไม่มีผลต่อข้อมูลเครดิตของท่าน (เครดิตบูโร)

– บริษัทฯ ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการพักชำระหนี้

– การพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

มาตรการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

มาตรการช่วยเหลือด้านสินเชื่อสำหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 โดยไม่ติดเครดิตบูโร

แบงก์ชาติได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 19 อย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสานงานและหารือร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับธนาคารพาณิชย์ สถาบันการเงินเฉพาะกิจ และผู้ให้บริการทางการเงินอื่นผ่านสมาคมและชมรมต่าง ๆ รวม 9 แห่ง ตกลงร่วมกันกำหนดมาตรการขั้นต่ำเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล เช่าซื้อ ลีสซิ่ง สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย และสินเชื่อธุรกิจ SMEs ซึ่งยังไม่เป็นหนี้ค้างชำระเกินกว่า 90 วัน (NPL) มีผลตั้งแต่งวดการชำระหนี้ วันที่ 1 เมษายน 2563
.
มาตรการดังกล่าวเป็นเพียงมาตรการช่วยเหลือขั้นต่ำ โดยผู้ให้บริการทางการเงินแต่ละแห่งยังมีโครงการช่วยเหลือเพิ่มเติมที่ดีกว่ามาตรการขั้นต่ำดังกล่าวสำหรับลูกหนี้ในภาคธุรกิจ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง เช่น ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โรงแรม การบิน หรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งนี้ ลูกหนี้สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ website หรือโทรสอบถามได้ที่ call center ของแต่ละสถาบันการเงิน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *